Առաքելություն

Մեր առաքելությունը

Ներդրումներ իրականացնելու միջոցով նպաստել Ֆոնդի ներդրումային քաղաքականության թիրախում գտնվող ոլորտների զարգացմանը, այդ թվում` արտահանման խթանում, նոր աշխատատեղերի ստեղծում, ՀՀ մարզերի համաչափ զարգացում, զարգացման և աճի մեծ ներուժ ունեցող հավակնոտ ծրագրերի բացահայտում և ֆինանսավորում արդյունքում՝

– Նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում ձեռնարկատիրության զարգացմանը,
– oժանդակել ՀՀ տնտեսության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճյուղերի զարգացմանը,
– աջակցել ՀՀ-ում համայնքների համաչափ զարգացմանը:

 

Մեծ ուշադրություն դարձնելով որոշումների կայացման կոլեգիալության սկզբունքին՝ ֆոնդի կորպորատիվ կառավարման մեջ կարևորում ենք արդյունավետ վերահսկողություն և խիստ հաշվետվողականություն ապահովող ընթացակարգերին հետևելը:

Նվիրված, աշխատասեր և միասնական թիմի շնորհիվ հասնում ենք մեր նախանշած նպատակներին և շարժվում ենք դեպի մեր տեսլականի իրագործմանը: