Ֆոնդի կառավարիչ

՛՛Համահայկական ֆոնդ՛՛ փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդի կառավարումն իրականացնում է Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիան: www.dica.am